MISI

Berazam menghasilkan insan cemerlang yang penyayang, bertanggunjawab dan kompeten dengan memberikan pendidikan berkualiti melalui budaya kerja berpasukan berpandukan falsafah pendidikan negara.